4 Pory Roku

Zapisy

Zapraszamy do zapisywania swoich pociech do  naszego przedszkola.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od roku, w którym kończą lub ukończyły 2,5 roku - do roku, w którym kończą 6 lat.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest pobranie, wypełnienie i złożenie w kancelarii Przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola Karty zapisu dziecka do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (dokument WORD)
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (dokument PDF)

Kolejnym krokiem jest zawarcie pisemnej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG. Do spisania umowy niezbędny jest dowód osobisty rodzica / prawnego opiekuna/ i nr PESEL dziecka.

Cennik w roku szkolnym 2018/2019:

  • czesne 400 zł;
  • stawka żywieniowa za dzień 8,00 zł; (cztery posiłki – pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);

 

W ramach czesnego oferujemy naszym Przedszkolakom:

- codzienną naukę języka angielskiego,

- logopedię,

- zajęcia z rytmiki,

- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

- warsztaty plastyczne,  

- dogoterapia,

- wycieczki,

- teatrzyki,

- warsztaty muzyczne.

 

Za dodatkową opłatą dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach nauki:

- gry w szachy - trener Karol Jaroch,

- zumby- instruktor  Daria Mielcarek,

- nauki języka nienieckiego- nauczyciel Katarzyna Barton,

- sztuki walki - instruktor 

- zajęcia taneczne - Fabryka Tańca -

 

 

 

 

Drukuj Email

Unia Europejska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

wszystkie prawa zastrzeżone © Przedszkole 4 Pory Roku
wykonanie strony: LS-AG