4 Pory Roku

Oferta edukacyjna

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu:

 1. Język angielski – codziennie – NATIVE SPEAKER

 2. Logopedia, logorytmika – poniedziałek-  dyrektor Jagoda Suchocka,
  środa- Joanna Markowska 

 3. Zajęcia sportowe - piątek - instruktor - Aleksandra Klejnowska - Krzywańska.

 4. Dogoterapia -wtorek  nauczyciel -  Karolina Naglewska,


Zajęcia dodatkowe - opłacane przez rodziców:

 1. Szachy –  środa/ piątek -  trener – Karol Jaroch.

 2. Zajęcia ruchowo-taneczne- ZUMBA FOR KIDS - środa -  instruktor Daria Mielcarek ,

 3. Sztuki Walki- czwartek- instruktor 

 4. Zajęcia taneczne- Fabryka Tańca- wtorek- instruktor 

 5. Język niemiecki- nauczyciel Katarzyna Barton 

 

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA

            Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu: 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 (w przypadku dzieci młodszych 1/4) na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na zajęcia dydaktyczne, 2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne.

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

6:30-8:30 Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne.

8:30-9:00 Śniadanie, kiedy dzieci stosują zasady kultury, poznają zasady racjonalnego odżywiania, nabywają nowe umiejętności:

 • wykonują zabiegi higieniczne i doskonalą czynności samoobsługowe,
 • spożywają wspólne śniadanie – integrują się, stosują zwroty grzecznościowe.

9:00-11:00 Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.

11:00-11:30 II Śniadanie, kiedy dzieci stosują zasady kultury, poznają zasady racjonalnego odżywiania, nabywają nowe umiejętności:

 • wykonują zabiegi higieniczne i doskonalą czynności samoobsługowe,
 • spożywają wspólnie II śniadanie – dbają o schludny wygląd podczas jedzenia i po posiłku.

11:30-13:00 Relaksacja, podczas której dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk.
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

13:30-14:00 Obiad, kiedy dzieci stosują zasady kultury, poznają zasady racjonalnego odżywiania, nabywają nowe umiejętności:

 • wykonują zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe,
 • spożywają wspólnie obiad – uczą się kultury spożywania posiłku,
 • rozwijają swoją samodzielność i umiejętność posługiwania się sztućcami,
 • utrwalają nawyki i umiejętności związane z kulturą osobistą.

14:00-15:15 Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej cz.I:

 • podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i w małych grupkach,
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych.

15:15-15:45 Podwieczorek, kiedy dzieci stosują zasady kultury, poznają zasady racjonalnego odżywiania, nabywają nowe umiejętności:

 • wykonują zabiegi higieniczne i doskonalą czynności samoobsługowe,
 • spożywają wspólnie podwieczorek – integrują się, stosują zwroty grzecznościowe.

15:45-17:30 Inspirujące popołudnie, cz. II, w którym dzieci:

 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych.

            Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu, zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim, poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

 

Drukuj Email

Unia Europejska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

wszystkie prawa zastrzeżone © Przedszkole 4 Pory Roku
wykonanie strony: LS-AG