4 Pory Roku

Aktualności

 

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY NA
„TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Szanowni Rodzice i Drogie Dzieci!

 

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc – najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnące i pachnące Święta. To najwspanialsza okazja, by móc wykonać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji
i pomysłowości twórców. Warto podtrzymać tę piękną tradycję i w związku z tym zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej oryginalną palmę - (nie będą brane pod uwagę palmy zawierające elementy plastikowe – kwiaty, bazie, liście).

 

REGULAMIN KONKURSU NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

•Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko z rodzicami z naszego przedszkola;

•Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru:
imię i nazwisko, grupa i wiek.

 

2. CELE KONKURSU:

•Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci;

•rozwijanie wrażliwości estetycznej;

•kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.

 

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Palmę wielkanocną wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: gałązki bukszpanu, bazie, sznurek, pióra, papier itp.

 

4. TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 3 kwietnia 2017 roku do nauczycieli grup.

 

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

a)      wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

b)      Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

•oryginalność,                      

•pomysłowość,

•estetyka wykonania,

•zastosowanie elementów ekologicznych.

c)      Organizator przewiduje dyplomy za miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

d)     Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia 2017 roku.

e)      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

                 

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA „NA DOBRY START” DLA DZIECI 2 - 5 LETNICH, 3 RAZY W TYGODNIU (PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI) W GODZ. 10.00 - 11.00. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA KARNETU NA ZAJĘCIA, A TAKŻE UCZESTNICZENIA W POJEDYNCZYCH ZAJĘCIACH.

CENA KARNETU: 90 ZŁ/M-C

(ZAJĘCIA 3 RAZY W TYGODNIU)

UCZESTNICTWO W POJEDYNCZYCH ZAJĘCIACH:

10 ZŁ/GODZ.

 

 

Unia Europejska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

wszystkie prawa zastrzeżone © Przedszkole 4 Pory Roku
wykonanie strony: LS-AG